www.business-market.cz

Výstavba 100 obytných domů na sever od Prahy.

Prodej 100% akcíí společnosti

Studie schválená uzemním plánem a městskou radou.

Smlouva o kupní smlouvě pozemků uzavřená s obcí- na pozemcích je zástavní právo.

Zpracovaný projekt.