Potravinářská výroba v Rakousku

Výroba a prodej bio-produktů

Kontrakty s velkoodběrateli, prodejními řetězci a potenciální možnost expanze

Roční obrat 12 mil. EUR