www.business-market.cz

Přemýšlíte o prodeji firmy? Hledáte strategického nebo finančního investora?

FLOW CHART procesu prodeje firmy: 

  • Vyplnění prodejního formuláře – získání úvodních informací
  • Informativní schůzka – sjednání rámce spolupráce, stanovení nejvhodnější formy prodeje
  • Stanovení prodejní ceny a okruhu zájemců
  • Příprava mandátní smlouvy a podmínek spolupráce i dohoda o provizi
  • Zveřejnění nabídky a prodejních prospektů- Aktivní vyhledávání solventního investora
  • Schůzky s potenciálními investory – posouzení investičních nabídek
  • Win-Win dohoda
  • Podpis smluv a finanční vyrovnání – vyhotovení nutné dokumentace, transparentní převod majetku, bezpečný převod finančních prostředků


Před počátečním jednáním o prodeji firmy, prosím vyplňte následující formulář pro představení Vaší firmy:

S veškerými zde uvedenými informacemi je zacházeno jako s informacemi chráněnými. Osobní údaje slouží pouze k účelu kontaktování, údaje nejsou dále zpracovávány ani předávány třetím stranám a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
Prodej firem může mít různé formální podoby jako např. prodej obchodního podílu společnosti, prodej akcií společnosti, prodej podniku, prodej části podniku nebo i vytvoření společného podniku tzv. joint venture. Každý prodej posuzujeme individuálně za použití standardních metod a doporučíme Vám nejlepší možnou variantu prodeje. Pro vážné nabídky věnujeme své úsilí na zvolení správné struktury transakce a aktivně vyhledávame vhodného investora, nejsme pouze inzertní server.