Vize - Mise - Strategie

Vize je zajistit prodej nebo vstup nebankovního kapitálu pro fungující, perspektivní firmy. Případná zadluženost firmy není na překážku.

Naší misí je poskytovat efektivní, spolehlivý a plně komplexní servis v oblasti prodeje i nákupu ekonomicky aktivních firem či majetkových účastí ve společnostech. Přinášíme klientům značný komfort a jistotu při realizaci prodeje nebo nákupu firmy. 

Náš tým je záměrně složen z profesionálů z oborů řízení procesů, převodů majetků, práva a financí se znalostí problematiky prodeje firem. Zabýváme se prodejem a akvizicemi malých a středních firem. Zajistíme komplexní servis při zajištění prodeje firmy a celé spektrum post-akvizičních služeb, mezi jinými právní poradenství, personalistiku i vyhledání klíčových pozic, účetní a daňové poradenství, finanční controlling. Máme kontakty na potencionální tuzemské i zahraniční investory.

Segmentace trhu: Naším cílem jsou malé firmy s prodejní cenou 25-50 mil CZK, dále střední 50-100 a velké nad 100 mil CZK.

Ochrana informací: Společnost je zavázána naprostou diskrétností z důvodu zachování anonymity a ochrany důvěrných  informací .Standardně uzavíráme dohody o mlčenlivosti a informace o zájemcích nezveřejňujeme. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace, které společnost a všichni její zaměstnanci získají a týká se samozřejmě i zájemců o zprostředkování koupě či prodeje firmy.