www.business-market.cz

Kotle na tuhá paliva pro domácnosti i průmysl

Vlastní výrobní areál (2.000 m2 výrobní plochy)

Počet zaměstnanců 30, tržby 30-50 mil Kč, zisk 3-5 mil Kč